CV – životopis

aleš  pudil   –  narozen  1. 5. 1961  v mladé  boleslavi , 9  let  navštěvoval  lšu , kterou  začínal  u  ak.  mal.  jaroslava  maška   a  končil u  ak.  mal.  stanislava  kováře. od dětských let se zabývá malířskou tvorbou. vyšší výtvarné vzdělání pedantským přístupem rodičů a hlavně otce, stavebního inženýra, mu nebylo umožněno.  Z donucení tak nastoupil na  střední  stavební  školu  do  mělníka, kde většinu času trávil v restauračních zařízeních. i tak zde  na  jeho  tvorbu  měl  vliv ing.  arch.  jaroslav  webr  vyučující  odborné  kreslení  a  architekturu. další postupy ve vlastní tvorbě řešil jako autodidakt.

      v roce  1984  kupuje  středověký  dům  na  mladoboleslavském  staroměstském  náměstí,  který  postupně  rekonstruuje  a  získává  tak  vlastní  atelier.  po  sedmileté  činnosti  v krajském  projektovém  ústavu  v  době  pádu  komunistické  totality  opouští  zaměstnání

s jediným  cílem – 100 %  času  věnovat  vlastní  tvorbě, převážně  klasické  olejomalbě  alla prima  a  vývoji  optickogeometrické  abstrakce.

     v roce  1995  otvírá  v mladé boleslavi „ galerii v podloubí“ zaměřenou  na  bezpředmětné  a  abstraktní  umění. V současné době funguje tento prostor pouze jako nabídkový  showroom a kulturní klub s kávou a vínem pro slušné lidi. Ve středověkém sklepení pod galerií se dnes nachází stylová vinotéka.

     účastnil  se  více  než  25  samostatných  a  35  společných  výstav.  ty  nejkvalitnější  realizoval   v  kurátorské  spolupráci  s  teoretikem  a  umělcem  jiřím  valochem ,  jako  např.  1.  pražské  bienále  ve  veletržním  paláci  v roce  2003.  od té doby je

zastoupen mimo jiné i ve sbírkách národní galerie.

      zajímá se o současnou architekturu, o fungování díla v interieru,  zabývá se designem, vyhledává spolupráci s architekty, přísná konceptuální tvorba přechází v minimalismus.